018-147/2019

opravilna številka zadeve

018-147/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Liko, d.d.

predmet javnega naročila

Zamenjava lesenih varnostnih ograj na regionalni cesti R1-206, odsek Trenta - Bovec

datum odstopa zadeve

23.08.2019