018-149/2019

opravilna številka zadeve

018-149/2019

naziv naročnika

Lekarniška zbornica Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SALUS, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava zdravil za potrebe javnih lekarniških zavodov za obdobje 48 mesecev

datum odstopa zadeve

29.08.2019