018-145/2019

opravilna številka zadeve

018-145/2019

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Celje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

PROTECT INFRA d.o.o.

predmet javnega naročila

Fizično in tehnično varovanje v Splošni bolnišnici Celje za obdobje štirih (4) let

datum odstopa zadeve

20.08.2019