018-144/2019

opravilna številka zadeve

018-144/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Medicop d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP ENEGA REŠEVALNEGA VOZILA MODULARNE IZVEDBE IN ENEGA AVTOMOBILA ZA MEDKLINIČNE PREVOZE, v sklopu 1: "NUJNO REŠEVALNO VOZILO MODULARNE IZVEDBE Z OPREMO"

datum odstopa zadeve

19.08.2019