018-143/2019

opravilna številka zadeve

018-143/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gradnje Žveplan, d.o.o.

predmet javnega naročila

Sanacija plazu Lokovica na cesti R2-426/1269 Pesje - Gorenje v km 0,787

datum odstopa zadeve

16.08.2019