018-142/2019

opravilna številka zadeve

018-142/2019

naziv naročnika

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Strabag, d.o.o.

predmet javnega naročila

GOI dela na objektu Hotel Brdo z upoštevanjem okoljskih vidikov

datum odstopa zadeve

16.08.2019