018-140/2019

opravilna številka zadeve

018-140/2019

naziv naročnika

Komunala Metlika

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

CGP, d.d.

predmet javnega naročila

Gradnja čistilne naprave Grabrovec - sklop 1 Gradbeno obrtniška dela

datum odstopa zadeve

09.08.2019