018-139/2019

opravilna številka zadeve

018-139/2019

naziv naročnika

Občina Gornja Radgona

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Energoinvest Gornja Radgona, d.o.o

predmet javnega naročila

Prenova javne razsvetljave v občini Gornja Radgona v letu 2019

datum odstopa zadeve

09.08.2019