018-138/2019

opravilna številka zadeve

018-138/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Finančna uprava RS

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Javna agencija Republike Slovenije za varstvo konkurence

predmet javnega naročila

Servisiranje, vzdrževanje in popravilo službenih vozil blagovnih znamk Citroen, Opel, Škoda, Renault in Volkswagen

datum odstopa zadeve

09.08.2019