018-137/2019

opravilna številka zadeve

018-137/2019

naziv naročnika

Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Geonženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS

datum odstopa zadeve

09.08.2019