018-135/2019

opravilna številka zadeve

018-135/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Extra Lux, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava potrošnega materiala za tiskanje v 28-ih sklopih

datum odstopa zadeve

08.08.2019