018-134/2019

opravilna številka zadeve

018-134/2019

naziv naročnika

Občina Prevalje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Riko, d.o.o.

predmet javnega naročila

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v Porečju mreže: Sklop 2 (Občina Prevalje): Izgradnja ČN Prevalje

datum odstopa zadeve

07.08.2019