018-132/2019

opravilna številka zadeve

018-132/2019

naziv naročnika

Občina Benedikt

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Pomgrad - Cestno podjetje, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d.

predmet javnega naročila

Rekonstrukcija javne poti JP 704823 (Drvanja-Bačkova-Froleh)

datum odstopa zadeve

07.08.2019