018-131/2019

opravilna številka zadeve

018-131/2019

naziv naročnika

Komunala Tolmin

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Adriaplan, d.o.o.

predmet javnega naročila

Ureditev kanalizacijskega sistema naselje Čiginj

datum odstopa zadeve

06.08.2019