018-120/2019

opravilna številka zadeve

018-120/2019

naziv naročnika

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IZOELEKTRO, d.o.o.

predmet javnega naročila

Prenapetostni odvodniki - Sklop 3: NN Prenapetostni odvodniki za zunanjo montažo

datum odstopa zadeve

18.07.2019