018-118/2019

opravilna številka zadeve

018-118/2019

naziv naročnika

Elektro Ljubljana, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SMART COM, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava in montaža IP/ETHERNET stikal

datum odstopa zadeve

17.07.2019