018-117/2019

opravilna številka zadeve

018-117/2019

naziv naročnika

SODO, sistemski operater distribucijskega omrežja z električno energijo, d.o.o. Maribor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Eltima, trgovina, zastopanje in posredovanje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izgradnja kabelske kanalizacije za dva sistema KB 110 kV med RTP PCL IN RTP TETOL

datum odstopa zadeve

16.07.2019