018-115/2019

opravilna številka zadeve

018-115/2019

naziv naročnika

Komunala Slovenska Bistrica

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d.

predmet javnega naročila

Zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov

datum odstopa zadeve

11.07.2019