018-113/2019

opravilna številka zadeve

018-113/2019

naziv naročnika

Slovenske železnice, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Mikrografija trgovina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Vzpostavitev sistema e-hrambe in storitve hrambe gradiva v elektronski obliki ter spremljevalne storitve

datum odstopa zadeve

09.07.2019