018-111/2019

opravilna številka zadeve

018-111/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

S5 Projekt, prodaja, storitve in svetovanje, d.o.o.

predmet javnega naročila

Vgradnja malih čistilnih naprav na MP z RH

datum odstopa zadeve

08.07.2019