018-110/2019

opravilna številka zadeve

018-110/2019

naziv naročnika

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

AKTIVA TS, storitveno podjetje d.o.o.

predmet javnega naročila

ČIŠČENJE PROSTOROV FS ZA OBDOBJE TREH LET

datum odstopa zadeve

05.07.2019