018-108/2019

opravilna številka zadeve

018-108/2019

naziv naročnika

Občina Ankaran

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Ljubljanske mlekarne d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava živil za gostinske obrate, v sklopu 5: "Sladoled"

datum odstopa zadeve

04.07.2019