018-105/2019

opravilna številka zadeve

018-105/2019

naziv naročnika

Javno podjetje - Rižanski vodovod Koper, d.o.o.-s.r.l.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GRAFIST, d.o.o.

predmet javnega naročila

IZVAJANJE INTERVENCIJSKIH GRADBENO - ZEMELJSKIH DEL NA VODOVODNEM OMREŽJU

datum odstopa zadeve

01.07.2019