018-104/2019

opravilna številka zadeve

018-104/2019

naziv naročnika

Mestna občina Ptuj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

APPIA d.o.o.

predmet javnega naročila

PROJEKTIRANJE REGIONALNIH KOLESARSKIH POVEZAV ZA ZAGOTAVLJANJE TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V SPODNJEM PODRAVJU, v sklopu 2, 3 in 4

datum odstopa zadeve

01.07.2019