018-099/2019

opravilna številka zadeve

018-099/2019

naziv naročnika

Univerzitetni klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Medias International, d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup aparatov za avtotransfuzijo z vključenim vzdrževanjem in pripadajočim potrošnim materialom

datum odstopa zadeve

24.06.2019