018-098/2019

opravilna številka zadeve

018-098/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Grafist, d.o.o

predmet javnega naročila

Odstranitev betonskega kanala iz potoka Pijažentin v Kopru

datum odstopa zadeve

24.06.2019