018-097/2019

opravilna številka zadeve

018-097/2019

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Izola

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Olympus Czech Group, s.r.o., Podružnica Olympus Czech Group podružnica Ljubljana,

predmet javnega naročila

Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme

datum odstopa zadeve

24.06.2019