018-096/2019

opravilna številka zadeve

018-096/2019

naziv naročnika

Občina Dol pri Ljubljani

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VBT, d.o.o. Mengeš

predmet javnega naročila

Intervetna služba/zagotavljanje prevoznosti ob naravnih nesrečah, elementarnih dogodkih, prometnih nesrečah in podobno - 2019

datum odstopa zadeve

24.06.2019