018-094/2019

opravilna številka zadeve

018-094/2019

naziv naročnika

Javno podjetje OKOLJE Piran, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Easypark SI d.o.o.

predmet javnega naročila

ZAGOTAVLJANJE SISTEMA ZA PLAČEVANJE PARKIRNINE PREKO MOBILNEGA TELEFONA

datum odstopa zadeve

20.06.2019