018-093/2019

opravilna številka zadeve

018-093/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

UTG VODNIK d.o.o.

predmet javnega naročila

Izdelava in dobava uniform za uslužbence URSP

datum odstopa zadeve

18.06.2019