018-091/2019

opravilna številka zadeve

018-091/2019

naziv naročnika

Občina Domžale

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lesnina MG oprema d.d.

predmet javnega naročila

MENJAVA UMETNE TRAVE NA POMOŽNEM NOGOMETNEM IGRIŠČU V ŠP DOMŽALE

datum odstopa zadeve

17.06.2019