018-089/2019

opravilna številka zadeve

018-089/2019

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

IRGO CONSULTING d.o.o.

predmet javnega naročila

Geološko geotehnično spremljavo v času gradnje vzhodne cevi predora Karavanke s pripadajočimi objekti in priključno AC

datum odstopa zadeve

14.06.2019