018-086/2019

opravilna številka zadeve

018-086/2019

naziv naročnika

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Gorenjska gradbena družba, d.d.

predmet javnega naročila

Odstranjevanje naplavin iz prodnega zadrževalnika Majdičev log

datum odstopa zadeve

13.06.2019