018-084/2019

opravilna številka zadeve

018-084/2019

naziv naročnika

Mestna občina Kranj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo

predmet javnega naročila

Urejanje in čiščenje javnih zelenih površin na območju Mestne občine Kranj

datum odstopa zadeve

12.06.2019