018-083/2019

opravilna številka zadeve

018-083/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Vodnogospodarsko podjetje, d.d.

predmet javnega naročila

Izbira koncesionarjev v postopku podelitve koncesije za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda na območju Republike Slovenije, v sklopu 1:"Kranj: Koncesija za območje zgornje Save"

datum odstopa zadeve

11.06.2019