018-080/2019

opravilna številka zadeve

018-080/2019

naziv naročnika

Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RENDERSPACE, d.o.o.

predmet javnega naročila

Razvoj digitaliziranih celovitih storitev naročnika skozi informacijski sistem in spletne aplikacije, potrebne za digitalizacijo produktov in izboljšanje organizacije dela

datum odstopa zadeve

05.06.2019