018-078/2019

opravilna številka zadeve

018-078/2019

naziv naročnika

Univerzitetni Klinični center Ljubljana

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

INTERPART d.o.o.

predmet javnega naročila

Nakup terapevtskih blazin

datum odstopa zadeve

04.06.2019