018-076/2019

opravilna številka zadeve

018-076/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija Republike Slovenije za vode

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SL CONSULT. d.o.o.

predmet javnega naročila

Strokovno svetovanje pri pripravi in izvedbi javnih naročil za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave območje Meže z Mislinjo«

datum odstopa zadeve

30.05.2019