018-074/2019

opravilna številka zadeve

018-074/2019

naziv naročnika

Zavod za zdravstveno zavarovanje

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

RORA d.o.o.

predmet javnega naročila

Okolju prijazne storitve čiščenja poslovnih prostorov z dobavo okoljsko manj obremenjujočega sanitarno higienskega materiala in čistil

datum odstopa zadeve

27.05.2019