018-079/2019

opravilna številka zadeve

018-079/2019

naziv naročnika

Splošna bolnišnica Izola

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Podružnica Olympus Czech Group podružnica Ljubljana

predmet javnega naročila

Dobava, montaža in vzdrževanje endoskopske opreme

datum odstopa zadeve

04.06.2019