018-090/2019

opravilna številka zadeve

018-090/2019

naziv naročnika

Pošta Slovenije d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

HIT PRELESS d.o.o.

predmet javnega naročila

Pisarniški stoli

datum odstopa zadeve

17.06.2019