018-068/2019

opravilna številka zadeve

018-068/2019

naziv naročnika

Premogovnik Velenje, d. o. o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

KEBO inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

KOMPLET SESTAV ROTORJA DROBILNIKA UG91

datum odstopa zadeve

15.05.2019