018-067/2019

opravilna številka zadeve

018-067/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

LAGEA trgovsko podjetje d.o.o.

predmet javnega naročila

NAKUP VZMETNIC

datum odstopa zadeve

15.05.2019