018-066/2019

opravilna številka zadeve

018-066/2019

naziv naročnika

Dars, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GEOINŽENIRING d.o.o.

predmet javnega naročila

IZDELAVA DOPOLNILNIH GEOLOŠKIH, GEOTEHNIČNIH IN HIDROGEOLOŠKIH RAZISKAV ZA FAZO IDP ZA DRŽAVNO CESTO SLOVENJ GRADEC-JUG DRAVOGRAD - III. RAZVOJNA OS

datum odstopa zadeve

13.05.2019