018-065/2019

opravilna številka zadeve

018-065/2019

naziv naročnika

Vodovod - Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Mega, d.o.o.

predmet javnega naročila

Dobava osebne varovalne opreme, v sklopu 1

datum odstopa zadeve

13.05.2019