018-064/2019

opravilna številka zadeve

018-064/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

VOC Celje d.o.o.

predmet javnega naročila

D-027/19; Deviacija RT-932/6924 Sl. Gradec-Pungart pri kmetiji Rotovnik od km 3+615 do km 4+114

datum odstopa zadeve

10.05.2019