018-063/2019

opravilna številka zadeve

018-063/2019

naziv naročnika

Osnovna šola Jurija Vege

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

GERČAR PREVOZI d.o.o.

predmet javnega naročila

Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Moravče v šolskih letih 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 in 2022/2023, v sklopu 2 in 3

datum odstopa zadeve

08.05.2019