018-059/2019

opravilna številka zadeve

018-059/2019

naziv naročnika

Mestna občina Kranj

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Lokainženiring, podjetje za svetovalni inženiring, d.o.o.

predmet javnega naročila

Storitve gradbenenga nadzora pri Dozidavi in rekonstrukciji objekta "Vrtec in OŠ Simona Jenka - PŠ Center"

datum odstopa zadeve

29.04.2019