018-058/2019

opravilna številka zadeve

018-058/2019

naziv naročnika

Elektro Maribor, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

SES, storitve, inženiring, trgovina, d.o.o.

predmet javnega naročila

Kabelske omarice in Varovalčna stikala - Sklop A: Nizkonapetostne prostostoječe kabelske omarice s pripadajočo opremo

datum odstopa zadeve

26.04.2019