018-057/2019

opravilna številka zadeve

018-057/2019

naziv naročnika

Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Uprava Republike Slovenije za pomorstvo

naziv vlagatelja zahtevka za revizijo

Sirio, d.o.o.

predmet javnega naročila

Izbira koncesionarja za opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja objektov za varnost plovbe

datum odstopa zadeve

24.04.2019